Doprava

Nákladní autodoprava NAD Končice s.r.o.

Doprava je jakékoli přemístění osob či hmotných statků provedené buď vlastní silou, nebo silou zprostředkovanou.

NAD Končice s.r.o.
Žiželice 372, Žiželice n./C. 281 29, Česká Republika
www.nadkoncice.cz, e-mail: autodoprava@nadkoncice.cz, telefon: