Přeprava

Nákladní autodoprava NAD Končice s.r.o.

Přeprava zahrnuje veškeré úkony, jejichž účelem je přemístění osob nebo věcí pomocí dopravního prostředku, a úkony s tímto účelem související (např. nakládání).

NAD Končice s.r.o.
Žiželice 372, Žiželice n./C. 281 29, Česká Republika
www.nadkoncice.cz, e-mail: autodoprava@nadkoncice.cz, telefon: