NADMĚRNÝ NÁKLAD

Nadměrným nákladem lze nazvat jakékoli zboží přepravované po silnici, železnici, řece, moři, které svými parametry (rozměry a hmotností) překračuje limity běžného nákladu. U silniční dopravy jsou limity stanoveny vyhláškou č. 341/2002 Sb., která určuje rozměry vozidel takto: šířka 2,55 m, výška 4 m, délka 16,5 m u návěsu a 18 m u přívěsu, hmotnost 48 t.

Vytisknout