PŘÍPRAVNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Přípravné stavební práce zahrnují úpravu terénu pro stavby a okolí staveb a přípravné práce pro stavby, zejména zemní práce, terénní úpravy prováděné v souvislosti se stavební činností, výkopové práce, dále činnosti spojené s prováděním drobných bouracích prací a úklidových prací na stavbách.

Vytisknout