SILNIČNÍ DOPRAVA

Silniční doprava je doprava, při níž se zajišťuje přemísťování osob a věcí silničními vozidly, jakož i přemísťování silničních vozidel samých po pozemních komunikacích, dopravních plochách a ve volném terénu.

Vytisknout