PŘEPRAVA

Přeprava zahrnuje veškeré úkony, jejichž účelem je přemístění osob nebo věcí pomocí dopravního prostředku, a úkony s tímto účelem související (např. nakládání).

Vytisknout