DOPRAVA

Doprava je jakékoli přemístění osob či hmotných statků provedené buď vlastní silou, nebo silou zprostředkovanou.

Vytisknout